หน้าแรก |Rope Access

การเข้าถึงเชือก

ในสถานการณ์ที่กระเช้าลอยเข้าไม่ถึงและนั่งร้านแพงเกินไปหรือใช้เวลามาก เราจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงเชือกของเรา ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นวิธีที่เร็วและถูกที่สุดสำหรับการทำงานบนที่สูง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงเชือกของเราดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้:

  • ทำความสะอาด
  • ทาสี
  • การซ่อมบำรุง
  • การลงนาม
  • การตรวจสอบ
  • การติดตั้ง

มีการตรวจสอบความเสี่ยงทั้งหมดก่อนเริ่มโครงการ มีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนความปลอดภัยและการช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เชือกของ Gas Services Asia ทุกคนได้รับการรับรองจาก IRATA