หน้าแรก |Industrial Cleaning

การทำความสะอาดอุตสาหกรรม

Gas Services Asia ดูแลการวางแผนและเตรียมการร่วมกับลูกค้า สำหรับคุณซึ่งเป็นลูกค้าของเรา ทุกอย่างทำงานได้ “โดยอัตโนมัติ” เมื่อมาถึง Gas Services Asia จะดำเนินการ LMRA(Last Minute Risk Analyse) หากพบข้อบกพร่อง GSA จะติดต่อคุณก่อน

  • Gas Services Asia กำจัดพืชและตะไคร่น้ำออกจากแพลตฟอร์ม
  • Gas Services Asia กำจัดใบไม้และของเสียอื่นๆ
  • ทำความสะอาดถังด้วยแรงดันน้ำต่ำและแปรง
  • แท่นวางถังถูกทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง