หน้าแรก |Industrial Insulation

ฉนวนอุตสาหกรรม

ฉนวนอุตสาหกรรมมีส่วนสำคัญต่อความสมบูรณ์ของท่อ ทรัพย์สิน และการติดตั้ง แนวทางเชิงรุกในการก่อสร้างใหม่และการบำรุงรักษาร่วมกับฉนวนจึงมีความสำคัญมากในการรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดี Gas Services Asia เป็นพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความรู้กว้างขวางในการใช้ฉนวนอุตสาหกรรมที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของลูกค้าของเราและตามกฎหมายและข้อบังคับเฉพาะอุตสาหกรรม

เราใช้ฉนวนกันความเย็นเพื่อป้องกันการควบแน่นของพื้นผิวและการก่อตัวของน้ำแข็ง เราสามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับท่อและอุปกรณ์